پالت بشکه

پالت بشکه نوعی پالت است که بهترین ابزار برای حمل و نقل، انبارداری و سهولت توزیع و فروش انواع موادی است که در بشکه یا چلیک بسته بندی شده اند. بشکه ظرفی استوانهای و توخالی از جنس فلزی، چوبی، مقوایی، لاستیکی و تخته فیبری است که برای بسته بندی و حمل و نقل انواع