باکس پالت

باکس پالت نوعی پالت است که برای انبارداری و حمل و نقل انواع کالاها تولیدی و مواد اولیه صنایع مختلف استفاده می شود و دارای دیواره است. چه کالاهایی را میتوان با باکس پالت ذخیره و جابه جا کرد؟ پالت های دیواره دار برای حمل و نقل اجسام سنگین و نیمه سنگین، کالاهایی با