جعبه پلاستیکی

جعبه پلاستیکی کالا

به عنوان یک محصول مشترک در سیستم قفسه بندی انبار و لجستیک شناخته می شود که کمک های فراوان و شایانی در چیدمان محصولات و هم چنین کد گذاری آنها انجام می دهد.

جعبه پلاستیکی

جعبه پلاستیکی دژسازان مبین

جعبه پلاستیکی یا بین مناسب برای اقلام ریز و کوچک است که امکان بارگذاری آنها در قفسه وجود ندارد. در دو نوع B و نمره مطابق با مشخصات فنی ذیل ارائه می شود. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ابعاد جعبه های پلاستیکی الوان(آبی قرمز زرد) شامل:

جعبه B1 : طول 160 عرض 100 ارتفاع 75 میلیمتر وزن 105 گرم

جعبه B1.5 : طول 200 عرض 120 ارتفاع 100 میلیمتر وزن 157 گرم 

جعبه B2 : طول 240 عرض 145 ارتفاع 120 میلیمتر وزن 230 گرم

جعبه B3 : طول 305 عرض 230 ارتفاع 135 میلیمتر وزن 400 گرم

جعبه B4 : طول 380 عرض 230 ارتفاع 185 میلیمتر وزن 700 گرم

جعبه B5 : طول 459 عرض 300 ارتفاع 175 میلیمتر وزن 935 گرم

بین پلاستیکی الوان (زرد آبی قرمز)نمره10 : طول 170 عرض 95 ارتفاع 80 میلیمتر وزن 95 گرم

بین پلاستیکی الوان (زرد آبی قرمز)نمره20 : طول 220 عرض 120 ارتفاع 120 میلیمتر وزن 250 گرم

بین پلاستیکی الوان (زرد آبی قرمز)نمره30 : طول 270 عرض 190 ارتفاع 160 میلیمتر وزن 415 گرم

بین پلاستیکی الوان (زرد ابی قرمز)نمره40 : طول 270 عرض 400 ارتفاع 160 میلیمتر 730 گرم