جعبه پلاستیکی

جعبه پلاستیکی کالا و ابزار

به عنوان یک محصول مشترک در سیستم قفسه بندی انبار و لجستیک شناخته می شود که کمک های فراوان و شایانی در چیدمان محصولات و هم چنین کد گذاری آنها انجام می دهد.

مزیت جعبه پلاستیکی

وزن سبک جعبه های پلاستیکی، طول عمر بالا جعبه های پلاستیکی، مقاومت در برابر رطوبت و عدم زنگ زدگی، قیمت اقتصادی در مقایسه با محصولات مشابه جعبه های پلاستیکی.

جعبه پلاستیکی

جعبه پلاستیکی دژسازان مبین

جعبه پلاستیکی یا جعبه ابزار مناسب برای اقلام ریز و کوچک است که امکان بارگذاری آنها در قفسه وجود ندارد. در دو نوع B و نمره مطابق با مشخصات فنی ذیل ارائه می شود. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ابعاد جعبه های پلاستیکی الوان(آبی قرمز زرد) شامل:

جعبه B1 : طول 160 میلیمتر عرض 100 میلیمتر ارتفاع 75 میلیمتر به همراه طلق جلو و پایه وزن 105 گرم

جعبه B1.5 : طول 200 میلیمتر عرض 120 میلیمتر ارتفاع 100 میلیمتر به همراه طلق جلو و پایه وزن 157 گرم 

جعبه B2 : طول 240 میلیمتر عرض 145 میلیمتر ارتفاع 120 میلیمتر به همراه طلق جلو و پایه وزن 230 گرم

جعبه B3 : طول 305 میلیمتر عرض 190 میلیمتر ارتفاع 135 میلیمتر به همراه طلق جلو و پایه وزن 400 گرم

جعبه B4 : طول 380 میلیمتر عرض 230 میلیمتر ارتفاع 185 میلیمتر به همراه طلق جلو و پایه وزن 700 گرم

جعبه B5 : طول 459 میلیمتر عرض 300 میلیمتر ارتفاع 175 میلیمتر به همراه طلق جلو و پایه وزن 935 گرم

جعبه پلاستیکی الوان (زرد آبی قرمز)نمره10 : طول 170 میلیمتر عرض 95 میلیمتر ارتفاع 80 میلیمتر وزن 95 گرم

جعبه پلاستیکی الوان (زرد آبی قرمز)نمره20 : طول 220 میلیمتر عرض 120 میلیمتر ارتفاع 120 میلیمتر وزن 250 گرم

جعبه پلاستیکی الوان (زرد آبی قرمز)نمره30 : طول 270 میلیمتر عرض 190 میلیمتر ارتفاع 160 میلیمتر وزن 415 گرم

جعبه پلاستیکی الوان (زرد ابی قرمز)نمره40 : طول 270 میلیمتر عرض 400 میلیمتر ارتفاع 160 میلیمتر 730 گرم