جعبه پلاستیکی

جعبه پلاستیکی کالا

به عنوان یک محصول مشترک در سیستم قفسه بندی انبار و لجستیک شناخته می شود که کمک های فراوان و شایانی در چیدمان محصولات و هم چنین کد گذاری آنها انجام می دهد.

جعبه پلاستیکی

جعبه پلاستیکی یا بین مناسب برای اقلام ریز و کوچک است که امکان بارگذاری آنها در قفسه وجود ندارد.

ابعاد جعبه های پلاستیکی شامل:

جعبه B1 : طول 160 عرض 105 ارتفاع 75 میلیمتر

جعبه B2 : طول 240 عرض 145 ارتفاع 120 میلیمتر

جعبه B3 : طول 305 عرض 230 ارتفاع 135 میلیمتر

جعبه B4 : طول 380 عرض 230 ارتفاع 185 میلیمتر

جعبه B5 : طول 459 عرض 300 ارتفاع 175 میلیمتر