خدمات نصب

خدمات نصب

خدمات نصب شرکت دژسازان مبین طبق دستورالعمل های نصب، بنا بر توافقات و تعهدهای قید شده در قرار داد به شرح ذیل می باشد:

۱-نصب انواع سیستمهای نگهداری و قفسه‌ بندی انبار، قفسه بندی اداری، قفسه بندی فروشگاهی، قفسه بندی دفتری، قفسه بندی خانگی

۲-نصب انواع قفسه شامل قفسه بندی راک کفپوش دار سبک لانگ اسپن, قفسه بندی راک کفپوشدار سنگین بالکی راک، قفسه بندی بازویی  کانتیلور, قفسه‌ بندی مشبک پیچ و مهره ای, قفسه بندی مشبک نیمه سنگین، قفسه‌ بندی فروشگاهی، قفسه بندی دفتری، قفسه‌ بندی بایگانی متحرک ریلی و سایر سیستم های قفسه بندی سبک و سنگین

۳-نصب سازه‌های فلزی سنگین شامل نیم‌ طبقه پیش‌ساخته قفسه بندی مزنین، اسلکت فلزی پیچ ‌و ‌مهره‌ای

۴-نصب و اجرای انواع سیستم‌های جابجایی کالا (کانوایرها، بالابرها و ...)

۵-نصب انواع پوشش سقف مربوط ‌به نیم طبقه پیش‌ساخته یا قفسه بندی مزنین و اسکلت فلزی پیچ ‌و ‌مهره‌ای

 دمونتاژ و مونتاژ  قفسه بندی 

تضمین کیفیت و گارانتی سیستم های قفسه بندی طی دستورالعمل راهنمای استفاده از نوع سیستم قفسه بندی نصب شده به مشتریان ارائه می گردد. بدین ترتیب با رعایت نحوه استفاده از سیستم های قفسه بندی طبق مفاد راهنما، قفسه ها شامل گارانتی می باشد.