پالت پروفیلی

پالت پروفیلی دژسازان مبین

پالت پروفیلی و پالت پروفیلی ورق دار برای نگهداری و ایمنی و جلوگیری از ریزش بار با ابعاد و تحمل های متفاوت در طبقات قفسه بندی پالت راک استفاده می شود.

پالت پروفیلی ضامن سهولت و ایمنی و افزایش بهره وری در قفسه بندی پالت راک می باشد.  

 

پالت پروفیلی

پالت پروفیلی و کاربرد آن 

کاربرد پالت پروفیلی انحصاری در قفسه بندی پالت راک می باشد و در قفسه بندی های دیگر قابل استفاده نمی باشد

ابعاد پالت پروفیلی

ابعاد این نوع پالت بر اساس عمق و دهانه قفسه بندی پالت راک و تحمل هر طبقه طراحی و ساخته می شود

نوع پالت پروفیلی 

پالت پروفیلی بدون ورق و پالت پروفیلی ورق دار نیز با توجه به چیدمان کالاهای که روی آن قرار میگیرد طراحی و ساخته می شود.