خدمات مشاوره و طراحي

خدمات مشاوره و طراحي

قفسه بندی دژسازان مبین برای جلب رضایت مشتری خدمات مشاوره و طراحی خود را به صورت رایگان در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد:
طراحی و ساماندهی انبارها
طراحی  نقشه و پلان سیستم قفسه بندی نسبت به فضا و محیط انبار که توسط مشتریان از طریق عکس، کروکی فضا ارائه می شود و یا از طریق بازدید حضوری کارشناسان دژسازان مبین انجام می شود.

اولین اقدام برای قفسه بندی انبار مشاوره با یک مجموعه با سابقه است، تا به طراحی صحیح و با توجیه اقتصادی در جهت رفع نیاز مشتریان فضای بهینه و منظم ارائه دهد.

هنگام تهیه کروکی از فضای یک انبار برای طراحی قفسه بندی کارشناس باید به نکات زیر توجه ویژه داشته باشند:

     ابعاد اقلام انبارش (اندازه، وزن، شکل)

فواصل ستون ها و بیرون زدگی ستون های انبار

وضعیت رطوبت محل اجرای قفسه بندی

مشخصات کف انبار و وضعیت شیب کف

ارتفاع کف انبار تا تاج سوله و ارتفاع کف انبار تا زیر خرپای سوله

جانمایی درها و تاسیسات موجود در محل انبار

 بعد از تهیه کروکی توسط کارشناس کار به واحد طراحی ارجاع داده می شود تا با توجه به مشاهدات میدانی کارشناس و کروکی تهیه شده اطلاعات بررسی و مناسب ترین نوع قفسه بندی طراحی شود.

برای طراحی و انتخاب نوع سیستم قفسه بندی طراح و کارشناس باید به نکات زیر توجه داشته باشند تا با  طراحی نقشه قفسه بندی فضای انبار بهینه شود.

      ارتفاع ستون ها با توجه به ارتفاع انبار

عمق قفسه بندی و دهانه و تعداد طبقات قفسه بندی با توجه به ابعاد انبار

چگونگی بارگذاری در قفسه بندی(دستی – لیفتراک) 

حداکثر ارتفاعی که لیفتراک می تواند به راحتی بارگذاری کند

تحمل طبقات با توجه اقلام انبارش و تحمل هر دهانه

عرض راهرو کنار ردیف و راهرو های فرعی با توجه به نوع سیستم قفسه بندی

عرض پلکان قفسه بندی و فاصله پلکان ها تا درب های خروجی انبار