خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

شرکت دژسازان مبین، فروش محصولات را به منزله پایان تعهدات خود نمی داند بلکه بدان به عنوان آغاز یک‌ تعهد جدید و یک رابطه پایدار با مشتریان بر اساس رضایتمندی ایشان نگاه می کند.

محصولات شرکت دژسازان مبین توسط پرسنل مجرب و کادر متخصص طراحی، نصب و اجرا می شود و بر اساس تعهدات حرفه‌ای و اخلاقی خود بازرسی فنی پس از نصب بصورت ادواری را لازم دانسته و آن را یکی دیگر از خدمات پس از فروش خود می داند.

در صورت جابجایی محصولات و قفسه بندی نصب شده، به هر دلیل، شرکت دژسازان مبین قادر به نصب و مونتاژ مجدد‌ محصولات خود در محل جدید می باشد.

خدمات پس از فروش دژسازان مبین

  • دمونتاز و مونتاژ(نصب مجدد) و انتقال سیستم نگهداری مواد و کالای نصب شده از یک محل به محل دیگر.

  • کنترل قفسه بندی به منظور حصول اطمینان از ایمنی سازه نصب شده در انبار مشتری در طول مدت بهره‌برداری.

  • کنترل قفسه بندی به منظوره حصول اطمینان از کیفیت سازه نصب شده در انبار مشتری در طول مدت بهره‌برداری.